NVEP-expert

Als schade bij een verzekeraar geclaimd wordt, zal deze veelal een expert inschakelen om deze te beoordelen. Wanneer de schade-expert gekwalificeerd is als NVEP Qualified Yacht Surveyor weet u zeker dat de schade objectief en deskundig wordt beoordeeld.

Ook kunt u bij de NVEP Qualified Yacht Surveyor terecht voor contra-expertise (second opinion), geschillen, arbitrage of deskundigenrapportage. Een NVEP Qualified Yacht Surveyor is de de aangewezen expert bij schades.