Hiswa-expert

Er zijn diverse situaties denkbaar waarbij inspectie door een expert pleziervaartuigen is gewenst. Vertrouw in die gevallen op een HISWA Qualified Yacht Surveyor. Dat is een onafhankelijke expert, die in staat is een objectieve beoordeling te geven over betreffend vaartuig.

Bovendien staat een goede expert garant voor deskundigheid, ervaring, kwaliteit en integriteit. Alleen professionals die hieraan voldoen mogen het predikaat ‘HISWA Qualified Yacht Surveyor’ voeren.