Aankoopkeuringen

In welke conditie verkeert een vaartuig? Zijn er wezenlijke gebreken of zijn er hoge onderhoudskosten te verwachten? Keuring bij aan- en verkoop geeft duidelijkheid op deze vragen. Bij transacties waarbij de verkoper een wettelijke meldingsplicht ten aanzien van gebreken heeft en de koper een onderzoeksplicht, kunnen koper en/of verkoper Rotgans Scheepsadviesbureau inschakelen om de technische- of onderhoudsconditie van een zeil- of motorjacht vast te stellen.

Rotgans is gekwalificeerd HISWA Qualified Yacht Surveyor. Deze kwalificatie waarborgt deskundigheid, ervaring, kwaliteit en integriteit. Wij hanteren daarbij het standaard keuringsrapport van de HISWA, waarin een groot aantal inspecties zijn opgenomen.